دستگاه هیدرودرمی-هیدرودرمی پوست دستگاه هیدرودرمی,سایت تخصصی هیدرودرمی پوست,هیدرودرمی سالنی,هیدرودرمی کلینیکی,hydrodermi http://drhydro.ir 2020-08-12T12:42:33+01:00 text/html 2020-06-23T08:09:36+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی کانال های تخصصی http://drhydro.ir/post/24 <div style="text-align: center;"><b style="font-size: small;"><a href="http://t.me/microdermabrasion" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; text-align: right;">کانال میکرودرم ابریژن</a></b></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/plasmajet1" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><font size="2"><b>کانال پلاسماجت</b></font></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/hydrodermi" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><font size="2"><b>کانال هیدرودرمی</b></font></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/facialmask" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><font size="2"><b>کانال ماتریال ویالهای پوست</b></font></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;"><a href="http://t.me/mikroneedling" target="" title="" style="color: rgb(0, 160, 227); border: 0px;"><font size="2"><b>کانال میکرونیدلینگ و درماپن</b></font></a></div><div style="text-align: center; color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px;"><br></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="color: rgb(53, 56, 61); font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><div style=""><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif"><span style="font-size: 12px;"><br></span></font></div><div style=""><font color="#35383d" face="tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" size="1">#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_میکرودرم_ابریژن #دستگاه_میکرونیدلینگ #دستگاه_گالوانیک #دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_هیدرادرمی #آموزش #مزوتراپی #مزونیدلینگ #جوانسازی #ضدلک #آبرسان #کوکتل_مزوتراپی&nbsp; #کوکتل_مزونیدلینگ #کوکتل_درماپن #دستگاه_پلاسما #دستگاه_پلاسماجت #دستگاه_پلکسر #درماپن</font></div></div> text/html 2017-06-19T14:07:00+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی کانال تلگرام هیدرودرمی پوست http://drhydro.ir/post/23 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/535/1602192/telegram.png" alt="کانال-تلگرام-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">برای عضویت در کانال تخصصی هیدرودرمی&nbsp;</span><a href="https://t.me/hydrodermi" target="_blank" title="کانال تلگرام هیدرودرمی"><font size="2" face="Mihan-IransansBold"><b>اینجا</b></font></a><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">&nbsp;را کلیک کنید و سپس Join را انتخاب کنید.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مطالب کانال هیدرودرمی صرفا بروزرسانی اطلاعات هیدرودرمی و گالوانیک بوده و فاقد تبلیغات است.</font></div><div><font face="Mihan-IransansLight" size="1">#گالوانیک #دستگاه_گالوانیک #هیدرودرمی #دستگاه_هیدرودرمی #کانال_تلگرام_هیدرودرمی</font></div> text/html 2015-04-03T19:11:30+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی دستگاه هیدرودرمی دیجیتال http://drhydro.ir/post/3 <div><b><font face="Mihan-Iransans"><br></font></b></div><font face="Mihan-Iransans"><b><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/21715078944490263339.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی-دیجیتال"></div><div><b><br></b></div>دستگاه هیدرودرمی دیجیتال </b>نسبت به <b>دستگاه هیدرودرمی آنالوگ</b>&nbsp;و سنتی دارای ویژگی های ذیل است:</font><div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- دارای تنظیم دیجیتال حالت گالوانیک، دور چشم و دزن</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- تنظیم شدت پروب "های فرکانس" با ولوم دیجیتال</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- تنظیم جریان یکنواخت، ایمن و دقیق با ولوم دیجیتال</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- تنظیم استارت اتوماتیک گالوانیک و دزن</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- تنظیم خاموش شدن خودکار پروب های گالوانیک و دزن</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- صفحه نمایش دقیق و دیجیتال</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- محافظت اتوماتیک دستگاه در برابر اتصال گوی های گالوانیک</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">- سه کاره گالوانیک، دزن و های فرکانس با نمایش اتصال هریک از پروب ها در نمایشگر</font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><b><font face="Mihan-Iransans">مشاوره</font></b></span></div><div><font color="#444444" face="Mihan-Iransans"><span style="font-size: 12px;"><b>http://t.me/hydrodermi</b></span></font></div><div><span style="color: rgb(68, 68, 68); font-size: 12px; line-height: 20.3999996185303px; text-align: right;"><font face="Mihan-Iransans">#دستگاه_هیدرودرمی #هیدرودرمی</font></span></div></div> text/html 2015-04-03T00:16:25+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی دستگاه-هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/10 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/71932304243360464628.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی-گالوانیک"></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Iransans">سوالات فراوانی می شود که <b>دستگاه هیدرودرمی</b> پوست و صورت چیست؟ چه تفاوتی بین کرم های مرطوب کننده و آبرسان با دستگاه هیدرودرمی وجود دارد؟</font></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>دستگاه هیدرودرمی</b> (Hydrodermi) که <b>دستگاه گالوانیک و دزن</b> (Galvanic-Desinc) هم نامیده می شود، در حقیقت با استفاده از جریان الکتریکی تنظیم شده و در حد معین، ژل آبرسانی (<i>ژل هیدوردرمی یا ژل گالوانیک</i>) را یونیزه نموده و آن را به لایه های عمیق پوست هدایت می کند. لذا هدایت ترکیبات ژل آبرسان به لایه های پوست باعث آبرسانی بهتر، موثرتر و کارآتر پوست خواهدشد که از جمله ی نتایج آن بهبود چین و چروک های سطحی پوست و بازگرداندن شادابی به صورت خواهدبود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">دزن نیز به پاکسازی عمیق انواع پوست، تخلیه منافذ و رفع به اصطلاح منطقه تی (T-Zone) پوست های چرب می پردازد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">استعمال کرم آبرسان یا کرم مرطوب کننده، این امر را تضمین نخواهد کرد که با توجه به لایه های شاخی و مرده ی سطح پوست حتما به لایه های زیرین پوست نفوذ پیداکند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">#دستگاه_هیدرودرمی #هیدرودرمی</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-04-02T20:54:06+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی آموزش دستگاه هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/12 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">#دستگاه_هیدرودرمی #هیدرودرمی #آموزش_هیدرودرمی</span></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/52920179652514116016.jpg" alt="آموزش-دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">"آموزش صحیح" رکن پایه ای در نتیجه ی اثربخش هیدرودرمی محسوب می شود. هرچند آموزش صحیح در کنار دستگاه هیدرودرمی باکیفیت و استفاده از ژل گالوانیک مناسب، نتیجه مثبت ومضاعف را بدنبال خواهدآورد.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">نکات اصلی و اساسی هیدرودرمی در&nbsp;</font><a href="http://www.aparat.com/v/K3TGR" target="_blank" title="آموزش-دستگاه-هیدرودرمی"><b><font size="3" face="Mihan-Iransans">کلیپ آموزشی</font></b></a><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;بیان شده و در صورت نیاز به مشاوره با کارشناسان تماس بگیرید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>http://t.me/hydrodermi</b></font></div> text/html 2015-04-01T20:23:24+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی هیدرودرمی برای بهبود چین و چروک صورت-پیشانی-دورچشم http://drhydro.ir/post/9 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/72102503855942570696.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی-رفع-چین-و-چروک"></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>چین و چروک صورت، چین و چروک پیشانی و چروک های دور چشم</b>&nbsp;(Wrinkles) از مشکلات شایع و تاثیرگذار در زیبایی ویترین انسانهاست. برای رفع چین و چروک صورت، پیشانی و دورچشم بویژه رفع چروک های کم عمق می توان از <b>هیدرودرمی گالوانیک</b> (آبرسان) به دو شرط استفاده نمود:</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>1- استفاده از دستگاه مناسب با حفظ جریان یکنواخت گالوانیک</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>2- استفاده از ژل باکیفیت، بدون حساسیت و آبرسان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">شرایط فوق باعث ارتقا کیفیت خدمات به مراجعان و خدمت رسانی بهتر به زیبایی پوست خواهدشد.&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>مشاوره</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>http://t.me/hydrodermi</b></font></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><font face="Mihan-Iransans">#ژل_هیدرودرمی #ژل_گالوانیک #ژل_دستگاه_هیدرودرمی</font></span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-04-01T06:27:25+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی ویدیو معرفی هشت پروب دستگاه گالوانیک و کارکردها http://drhydro.ir/post/21 <div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">هشت پروب دستگاه هیدرودرمی یا دستگاه گالوانیک شامل آبرسانی صورت، آبرسانی دورچشم و بهبود تیرگی، پاکسازی، تقویت مو، لکه بری، ویتامینه سازی، درمان جوش و رفع سلولیت در این ویدیو معرفی شده است.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;">[http://www.aparat.com/v/LKv0s]</div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">#دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_گالوانیک</font></div> text/html 2015-04-01T04:46:12+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی ماسک های تخصصی پس از هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/19 <div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">ساز و کار دستگاه هیدرودرمی (گالوانیک) بدینگونه است که با <b>افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی</b>، مواد آبرسان/مغذی/ویتامینه را به سلولهای پوست می رساند که خود مستلزم شرایط ذیل است:</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- دستگاه گالوانیک کارآ و ایمن</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- ژل هیدرودرمی باکیفیت و مناسب</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">- اپراتور آموزش دیده و مجرّب&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/58754871946830059544.jpg" alt="ماسک-پس-از-دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>افزایش نفوذپذیری سلول بطور گذرا تا مدتی باقی می ماند که می توان از این فرصت برای استفاده از ماسک های تخصصی زیبایی استفاده نمود.</b> از جمله این ماسک ها می توان به "ماسک اسپیرولینا" با خواص ضدجوش، ضدلک، ضدچروک و آبرسان (برای پوست های خشک) و نیز "ماسک یونیک کلی" با خواص کوچک کننده منافذباز، ضدآکنه و رفع چربی اضافی صورت اشاره نمود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">ذکر این نکته بدیهی است که ماده موثره ماسک های مذکور می بایست از کیفیت مناسب و همراه با آموزش تخصصی فرمولاسیون استفاده شوند.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="1">#دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_گالوانیک #ماسک_صورت #ماسک_ضدچروک #ماسک_ضدلک #ماسک_ضدآکنه #ماسک_منافذباز #ماسک_ابرسان</font></div> text/html 2015-04-01T04:30:23+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی دستگاه میکرودرم و تفاوت آن با هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/20 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/79802152152101731742.jpg" alt="دستگاه-میکرودرم-ابریژن"></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>دستگاه میکرودرم چیست؟</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">دستگاه میکرودرم یا دستگاه میکرودرم ابریژن (microdermabrasion) (گاهی به اختصار میکرو نامیده می شود)، در واقع برای لایه برداری از طریق دستگاهی که مکانیسم آن ابریژن (لایه برداری=پیلینگ) با پاشیدن پودر میکرودرم و مکش آنست، استفاده می شود. دستگاه میکرودرم، پیلینگ پوست را در قسمت لایه سطحی اپیدرم انجام می دهد، بنابراین "لایه برداری مکانیکی پوست Mechanical Peeling" ارتباطی به دستگاه هیدردرمی که از طریق افزایش نفوذپذیری غشاء سلولی، با ورود مواد به آبرسانی صورت و دورچشم و ... می پردازد، نخواهدداشت.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">از سوی دیگر لایه برداری پوست با دستگاه میکرودرم ابریژن باعث افزایش جذب مواد به داخل پوست می گردد که می توان از دستگاه هیدرودرم برای ابرسانی بیشتر پس از میکرودرم، استفاده نمود. لازم به ذکر است اینکه چه دستگاه میکرودرمی می تواند لایه برداری را بصورت صحیح و بدون عارضه انجام دهد، مستلزم دانستن نکات فنی و عملی است که می توانید مشاوره نمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><b>http://t.me/hydrodermi</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="3">(تلگرام)</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><div style="text-align: justify;">#دستگاه_میکرودرم #دستگاه_هیدرودرم #دستگاه_هیدرودرمی #دستگاه_پیلینیگ #دستگاه_میکرودرم_ابریژن&nbsp;</div></font> text/html 2015-04-01T04:24:22+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی ژل سونوگرافی فاقد ارزش آبرسانی گالوانیک http://drhydro.ir/post/8 <div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">چرا ژل سونوگرافی یا اولتراسوند فاقد هرگونه ارزش هیدرودرمی گالوانیک است؟</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" face="Mihan-Iransans">متاسفانه در بازار، سالن ها و کلینیک ها به وفور دید می شود که از ژل های سونوگرافی یا اولتراسوند برای هیدرودرمی گالوانیک صورت استفاده می شود. هرچند علت اصلی ان ارزان بودن قیمت ژل سونو است، ولی باید گفت با توجه به مکانیسم گالوانیک که با استفاده از جریان الکتریک معینی نسبت به یونیزه کردن ژل خاص و هدایت ان به لایه های پوست انجام می شود، ژل سونو خنثی بوده و یونیزه شدن ان انجام نمی شود.بنابراین هیدرودرمی با ژل سونو فاقد هرگونه ارزش ابرسانی است و تا حدی با اسیب دیواره سلولهای پوست ناشی از تحریک الکتریکی همراه است.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-03-30T19:05:58+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی پروب تقویت مو و ضدجوش دستگاه هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/15 <div style="text-align: right;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/82493377358276311157.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی-پروب-شیشه-ای"></div><div style="text-align: right;"><br></div><div style="text-align: right;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small; color: rgb(83, 83, 83); line-height: 19px; text-align: justify;">پروب تقویت فولیکول های مو (Comb Probe) و پروب های قارچی (Mushroom Probes) یکی دیگر از کاربردهای دستگاه هیدرودرمی و پروب های شیشه ای آن&nbsp;است که با مکانیسم یونیزه شدن گاز درون پروب ها، تقویت گردش خون بافتی و ساخت ازن، برای تقویت فولیکول های مو، ویتامینه و ضدعفونی کردن سطح پوست، لکه بری، جوانسازی و بهبود جوش و اکنه بکار می رود.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فیلم آموزشی را<b><font color="#cc33cc">&nbsp;</font></b></font><b><font color="#cc33cc" size="2"><a href="http://www.aparat.com/v/Lt5hi" target="_blank" title="تقویت-مو-دستگاه-هیدرودرمی">اینجا</a><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;و&nbsp;</font><a href="http://www.aparat.com/v/xWFqz" target="_blank" title="دستگاه-هیدرودرمی">اینجا&nbsp;</a></font></b><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاهده نمایید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="1"><div style="text-align: justify;">#دستگاه_هیدرودرمی #تقویت_مو #درمان_جوش</div></font> text/html 2015-03-29T07:29:01+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی تناوب زمانی انجام هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/18 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/62188713048165084101.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">مکانیسم هیدرودرمی گالوانیک بدین صورت است که غشاء سلولهای پوستی که توسط دستگاه هیدرودرمی تحریک و نفوذپذیری آنها افزایش می یابد. استفاده از جریان غیریکنواخت الکتریک، تنظیم بالاتر یا پایینتر از آستانه تحریک سلولی، استفاده از ژل نامناسب و عدم رعایت تناوب زمانی صحیح در انجام آبرسانی پوست توسط دستگاه هیدرودرمی سبب خواهد شد تا نه تنها به نتیجه دلخواه نرسیم بلکه به سلامت سلول های پوست آسیب جدی وارد آید. آبرسانی پوست صورت و دورچشم هریک نیازمند نکاتی است که با رعایت آن، به سلامت و زیبایی پوست مراجع کمک موثر خواهید نمود.</span></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">مشاوره</font></div><div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">http://t.me/hydrodermi</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div></div><div style="text-align: justify;">#دستگاه_هیدرودرمی #آبرسانی_صورت #آبرسانی_دورچشم #هیدرودرمی</div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2015-03-29T07:05:31+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی استفاده از کرم مرطوب کننده مناسب پس از هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/17 <div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/15604996824204614984.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی"></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">پس از هیدرودرمی صورت (Galvanic Facial Treatment) لزوم مراقبت درست از رطوبت پوست، حفظ و تداوم آن ضروری است. لذا انتخاب یک <b>کرم مرطوب کننده</b> با ترکیبات <i>مناسب و عاری از مواد نگهدارنده و سایر مواد مضر </i>دقت فراوانی را می طلبد.</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">لازم به بیان است که هیدرودرمی گالوانیک به طور موقت <b>نفوذپذیری</b> به ماسک و کرم را افزایش می دهد، بنابراین از فرصت بدست آمده برای استعمال کرم ها و ماسک های مناسب استفاده ی بهینه شود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تنظیم صحیح دستگاه هیدرودرمی توسط اپراتور، استفاده از ژل آبرسان باکیفیت (و نه ژل سونوگرافی) و مراقبت های پس از هیدرودرمی سه رکن اساسی آبرسانی اصولی به پوست خواهدبود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">#دستگاه_هیدرودرمی #ژل_هیدرودرمی #کرم_مرطوب_کننده #هیدرودرمی #آبرسانی</div> text/html 2015-03-28T13:23:49+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی هیدرودرمی دورچشم- ژل هیدرودرمی دورچشم http://drhydro.ir/post/11 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://www.axgig.com/images/54910395364383863341.jpg" alt="دستگاه-هیدرودرمی-دورچشم"></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">اینکه چه نوع ژلی را در فرآیند آبرسانی با دستگاه هیدرودرمی استفاده می نمایید، نیمی از نتیجه ی کیفی گالوانیک را در کنار نیمه ی دیگر که انتخاب دستگاه مناسب است، تضمین خواهدنمود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span dir="LTR">#</span><span lang="AR-SA">ژل هیدرودرمی دور چشم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span> (Periocular Conductive Gel) </span><span lang="AR-SA">مخصوص آبرسانی به پوست ظریف و حساس دورچشم بوده، رفع چین و چروک های ظریف و بهبود تیرگی را سبب خواهدشد. انتخاب دستگاه مناسب هیدرودرمی و نیز مهارت اپراتور از جمله نکاتی است که می تواند رضایت مراجعان را تامین نماید.</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="AR-SA">&nbsp;برای مشاوره بیشتر می توانید با ما در تماس باشید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span>.</span></font></p> text/html 2014-11-03T09:46:11+01:00 drhydro.ir دکتر جلالی ژل هیدرودرمی http://drhydro.ir/post/13 <div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">در <b>انتخاب ژل مناسب</b> و تاثیرگذار برای <b>دستگاه هیدرودرمی</b> با اثر آبرسانی صحیح، بهبودتیرگی و رفع چین و چروک های کم عمق، چه نکاتی شایسته توجه است؟</span></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">1- ژل غنی از مواد آبرسان و ویتامین های ضروری برای پوست باشد، بنابراین ژل سونوگرافی (اولتراسوند) برای کار با دستگاه هیدرودرمی بهیچوجه مناسب نیست</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">2- ژل دارای بارالکتریکی باشد، بنابراین انواع ژلهای خنثی فاقد اثر خواهندبود.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">3- از مشاوره کارشناسان متخصص و نه افراد فاقد صلاحیت علمی استفاده کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="1"><font face="Mihan-Iransans">#ژل_هیدرودرمی #ژل_دستگاه_هیدرودرمی&nbsp;</font><span style="font-family: Mihan-Iransans;">#ژل_آبرسانی&nbsp;</span><span style="font-family: Mihan-Iransans;">#ژل_دورچشم</span></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div>